نمایش از 10 تیر 1396 بازدید: 220

 با حضور مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی از ضریح جدید بقعه متبرکه امامزادگان روستای سینقان رونمایی شد.

 

 

 

 

 

 

 • IMG_0827
 • IMG_0831
 • IMG_0848
 • IMG_0853
 • IMG_0876
 • IMG_0901
 • IMG_0902
 • IMG_0908
 • IMG_0912
 • IMG_0914
 • IMG_0928
 • IMG_0940
 • IMG_0944
 • IMG_0957
 • IMG_0967
 • IMG_0990
 • IMG_0995
 • IMG_1005
 • IMG_1040
 • IMG_1041
 • IMG_1042
 • IMG_1043
 • IMG_1044
 • IMG_1045

 

 

 

 

 • IMG_0827
 • IMG_0831
 • IMG_0848
 • IMG_0853
 • IMG_0876
 • IMG_0901
 • IMG_0902
 • IMG_0908
 • IMG_0912
 • IMG_0914
 • IMG_0928
 • IMG_0940
 • IMG_0944
 • IMG_0957
 • IMG_0967
 • IMG_0990
 • IMG_0995
 • IMG_1005
 • IMG_1040
 • IMG_1041
 • IMG_1042
 • IMG_1043
 • IMG_1044
 • IMG_1045
uhud
 • IMG_0827
 • IMG_0831
 • IMG_0848
 • IMG_0853
 • IMG_0876
 • IMG_0901
 • IMG_0902
 • IMG_0908
 • IMG_0912
 • IMG_0914
 • IMG_0928
 • IMG_0940
 • IMG_0944
 • IMG_0957
 • IMG_0967
 • IMG_0990
 • IMG_0995
 • IMG_1005
 • IMG_1040
 • IMG_1041
 • IMG_1042
 • IMG_1043
 • IMG_1044
 • IMG_1045
 • IMG_0827
 • IMG_0831
 • IMG_0848
 • IMG_0853
 • IMG_0876
 • IMG_0901
 • IMG_0902
 • IMG_0908
 • IMG_0912
 • IMG_0914
 • IMG_0928
 • IMG_0940
 • IMG_0944
 • IMG_0957
 • IMG_0967
 • IMG_0990
 • IMG_0995
 • IMG_1005
 • IMG_1040
 • IMG_1041
 • IMG_1042
 • IMG_1043
 • IMG_1044
 • IMG_1045
 • IMG_0827
 • IMG_0831
 • IMG_0848
 • IMG_0853
 • IMG_0876
 • IMG_0901
 • IMG_0902
 • IMG_0908
 • IMG_0912
 • IMG_0914
 • IMG_0928
 • IMG_0940
 • IMG_0944
 • IMG_0957
 • IMG_0967
 • IMG_0990
 • IMG_0995
 • IMG_1005
 • IMG_1040
 • IMG_1041
 • IMG_1042
 • IMG_1043
 • IMG_1044
 • IMG_1045

ارسال نظر

نظرات بعد از تأیید منتشر خواهد شد


کد امنیتی
بارگذاری مجدد

خانه تصاویرگزارش تصویری رونمایی از ضریح مطهر