پایگاه اطلاع رسانی امامزادگان
حوریه خاتون و کاظمه خاتون سلام الله علیهما
روستای سینقان

شماره حساب

بانک ملی

استان مرکزی، شهرستان دلیجان، روستای سینقان
شماره تماس 08658642406